۰
سبد خرید

موقتا سایت در دسترس نمیباشد

خواندن این مطلب ضروری است:

به ماریتا خوش آمدید،
قبل ازخرید لازم است این نکات رامطالعه نمایید:

1-بازارپت امروز درشرایطی است که بیش از70درصد از اقلام سابق ناموجود بوده ودرآینده ی نزدیک نیز قرار نیست وارد گردند ،پس شما حتما مجبور به جایگزین نمودن آن اقلام هستید.

2-برخی اقلام دربازار موجود بوده منتها به دلیل افزایش قیمت  بی وقفه ی دلار، به سطحی نامعقول رسیده اند به عنوان مثال قطره چشم برندی که سال هاست در کشور مصرف می شود از39هزارتومان به حدودچهارصد هزارتومان  افزیش یافته که به راحتی می توان اقلام انسانی را با دوز مصرفی مناسب حیوان جایگزین آن نمود

3-کالاها به مرور وارد سایت گردیده پس درصورت نبود کالا درزمان موردنیازتان می توانید باپشتیبانی ارتباط برقرار کنید.

4-درصورتی که عدم دسترسی به کالای مورد نیازتان موجب دردسر برای کوچولوی شما گردیده ، ماریتا خودرا متعهد می داند هرگونه کمک لازم برای جستجو دربازار یا یافتن جایگزین مناسب را درحدتوان خود ارایه دهد.

5-ماریتا همچون گذشته هرگونه تعویض کالا را که قبلا ازماتهیه نموده اید؛درصورت عدم مصرف و بازنشدن بسته بندی آن کالا؛ چزو تعهدات خود می داند.

6-اقلام تولید داخل کشور بعد از کمبود کالای خارجی متنوع تر از قبل شده و صدالبته کیفیتشان بهبود یافته؛ به امیدخدا ماشاهد سرمایه گذاری بیشتر درتولید لوازم پت درداخل کشور هستیم که این خودتاحدودی کسری جنس خارجی را جبران می کند پس تردید نکنید انتخاب مناسبی کردید.

7-سفارشات تهران همان روز تحویل می گردد وسفارشات خارج ازتهران فردای تایید فاکتور ارسال می گردد.

8-ماریتا خودرا متعهد می داند تاباصداقت کامل وارایه خدمات مناسب قدردان اعتماد شما باشد.

باارزوی سلامتی برای شما وعزیزانتان
ماریتا

                      

 
 
​​​​​​​