۰
سبد خرید

موقتا سایت در دسترس نمیباشد

کووید 19و حیوانات خانگی
وقتی درخصوص مسری بودن یک بیماری میان انسان و حیوان صحبت می شود دو پیش فرض مدنظر است انتقال از حیوان به انسان و انتقال از انسان به حیوان.
هرچند مبنای ایچاد خیلی از بیماری های حیوانات بود اند ولی جدای ازرابطه ی اولیه برای ایجاد بیماری که حیوانی خاص می باشد نمی توان به صورت کلی آن بیماری را به دیگر حیوانات انگونه دلالت دهیم چه رسد به گون ی متفاوت .برای  نمونه‌ بیماری‌های ایجاد شده توسط کروناویروس همچون سندروم تنفسی حاد  سارس و یا سندروم تنفسی خاورمیانه مرس را می توان نام برد که فرض برآنست اولی از خفاش و دومی نیز از شتر به انسان سرایت کرده که بعد از سال ها دانشمندان هنوزم به طور قطعی نتوانستند از منشا این دو ویروس آگاه گردند.پزشکان تابه حال خفاش را بانی کرونا ویروس که مولد بیماری کووید19است دانسته اند ولی مسیری طولانی برای رسیدن به جواب قطعی مانده  و آنچه قطعی است ویروسی که باعث کووید-19 شده بیشتر از طریق شخصی به شخص دیگرو از طریق قطرات تنفسی از سرفه، عطسه و صحبت کردن، سرایت می کند. مطالعات اخیر حاکی از آن است که  در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حیوانات همراه، از جمله حیوانات خانگی، می توانند کووید-19 را به افراد سرایت دهند یا اینکه آنها ممکن است منبعی از عفونت باشند، وجود ندارد.
درخصوص انتقال از انسان به حیوان مواردی مشکوک مانند ببرهای باغ وحشی درآمریکا یا سگی درچین عنوان گردیده ولی هیچ گزارشی از بررسی های بیشتر درآن خصوص شنیده نشد
بصورت خلاصه نگاهی اجمالی به این بیماری که همچون علوم دیگر قطعی است بیندازیم تا به امروز هیچ گزارشی از ابتلای انسان از حیوانات یا حیوان از انسان درکووید 19اعلام نگردیده که با توجه به آمار بالاو گستردگی این اپیدمی باخیال راحت 
می توانید گربه ی خود را نوازش کنید .